logo

BOA is een vereniging voor en door advocaten.
Het advocatenvak is in een paar decennia van een “roeping” een “vak” geworden.
Door sterke concentraties is er een wezenlijk onderscheid ontstaan. Enerzijds de klassieke “beroepsbeoefenaars” meest generalisten, werkzaam voor eigen rekening als alleenzitter of in kleine kantoren. Anderzijds zijn mega-kantoren ontstaan. Juridische produktiebedrijven met secties waarin alleen een bepaald rechtsgebied wordt behandeld en waar veel advocaten in loondienst werken. Beide groepen voorzien in onderscheidene behoeften en werken vanuit totaal verschillende perspectieven.

De Orde van advocaten dateert uit een tijd waarin de balie nog homogeen was en geld verdienen bijzaak vormde. Aan de structuur ervan is nooit iets veranderd. Zo worden vrijwel alle functies binnen de Orde nog steeds bij wege van vrijwilligerswerk gedaan. Voor de kleine kantoren is dat niet op te brengen. De organen van de Orde worden daarom onevenredig bezet met advocaten van grote kantoren (die daarvoor door hun kantoor geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld). Dat heeft ertoe
geleid dat aan de belangen van de beroepsbeoefenaren (nog steeds een ruime meerderheid) niet meer voldoende recht wordt gedaan. BOA richt zich er daarom op het collectieve belang van haar doelgroep te prononceren waar en wanneer dat maar nuttig of nodig is.

Een uitvoerige beschouwing over deze problematiek in al z'n facetten kunt u vinden in de redevoering van de voorzitter, zoals uitgesproken op de door BOA uitgelokte buitengewone ordevergadering van 18 juli 2001 (de enige in de geschiedenis van de Orde) in de Jaarbeurs te Utrecht en integraal opgenomen onder “BOA-activiteiten”;

Voorbeelden van BOA-standpunten vindt u kort en krachtig in de moties ie bij deze gelegenheid zijn ingediend (en alle zijn aangenomen). Ook de jaarredes van de voorzitter (zie onder Jaarvergaderingen;) geven een goed beeld van waar BOA voor staat.